اسامی برندگان
لیست فایل ها - صفحه 2

تحقیق-چگونه با ورزش بر بیماریهای قلبی وعروقی غلبه کنیم-27صفحه-فرمتdocx

تحقیق-چگونه با ورزش بر بیماریهای قلبی وعروقی غلبه کنیم-27صفحه-فرمتdocx

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 25

پروژه corel video studio با موضوع جورچین تصاویر به صورت قطعات مستطیل شکل

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 24

پروژه corel video studio با موضوع تیتراژ و عبور تصاویر از کنار

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 23

پروژه corel video studio با موضوع قرارگرفتن تصاویر بر روی دیوار با افکتی زیبا

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 22

پروژه corel video studio با موضوع اسلایدشو تصاویر آویزان شده بر روی طناب

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 21

پروژه corel video studio با موضوع افتادن تصاویر افقی بر روی میز چوبی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 20

پروژه corel video studio با موضوع پرواز تصاویر با بالن های مختلف و رنگارنگ بر فراز آسمان

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 19

پروژه corel video studio با موضوع افتادن تصاویر عمودی بر روی میز چوبی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه corel video studio - شماره 18

پروژه corel video studio با موضوع نمایش تصاویر به صورت کلکسیونی در پایان اسلاید شو

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی