اسامی برندگان

فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 1

آرایه های ادبی

انواع آرایه های ادبی موجود در کتاب ادبیات

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان

تاریخ ادبیات هردرس به همراه تمام مشخصات نویسندگانو..

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لغات انگلیسی کنکور ریاضی 96

برای صرفه جویی در زمان و مطالعه با بازدهی بالا از این فایل می توانید استفاده کنید.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش ریاضیات پایه

نکات آموزشی،تشریحی و تستی ریاضیات پایه

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست آنالیز ترکیبی

آنالیز ترکیبی و جایگشت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست تابع

آموزش تابع به همراه تست های متنوع کنکور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست بخشپذیری -معادله درجه دو

بخشپذیری- حل معادلات درجه دو و روابط بین ریشه ها

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست تصاعد هندسی و حسابی

آموزش و نکات تصاعدهندسی و حسابی به تستهای متنوع کنکوری

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست لگاریتم

نکات کنکوری مبحث لگاریتم- همراه تست

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل