اسامی برندگان

فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

پاورپوینت نيرو در نظريه تابعي چگالي

نيرو در نظريه تابعي چگالي

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مايعات و جامدات

پاورپوینت مايعات و جامدات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی و طرز کار با وسایل آزمایشگاهی

پاورپوینت آشنایی و طرز کار با وسایل آزمایشگاهی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل شيميايي و كنترل آن

پاورپوینت عوامل شيميايي و كنترل آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهارت های آزمايشگاه شيمي

مهارت های آزمايشگاه شيمي

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور فصل های3-4-5 شیمی دوم دبیرستان

چکیده ای از متن کتاب شیمی دوم دبیرستان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل1و2شیمی دوم دبیرستان

چکیده ای از دوفصل اول شیمی دبیرستان

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی